`

 
 
 
 Right To Information 

Civil Organisation

lwpuk dk vf/kdkj vf/kfu;e&2005 dh /kkjk 4¼1½¼ch½ ds varxZr fofHkUu Jsf.k;ksa dh 16 fcUnqvksa dh lwpuk;sa :-


1.

 Irrigation  Department, Uttar Pradesh

     
     
2.

 Chief Engineer,

 Ganga, Meerut :

Chief Engineer, Ganga, Meerut

I-Circle Irrigation Works, Meerut

Meerut Division Ganga Canal, Meerut

AnoopSahar Division Ganga Canal,Meerut

Drainage Circle, Meerut

Irrigation Construction Division, Saharanpur

Drainage Circle, Aligarh

Irrigation Works Circle, Mathura

Upri Mat Branch Khand Ganga Nahar, Khurja(Bulandsahar)

III Circle Irrigation Works Circle, Agra

Upper Division Agra Canal, Mathura

Irrigation Construction Division, Mathura

Sinchai Khand, Hathras

Ganga Sanchanal Circle, Meerut

North Division Ganga Canal, Roorkee

Upri Ganga Nahar Adhunikikaran Khand-Pratham, Roorkee

Upri Ganga Nahar Adhunikikaran Khand-6,Roorkee

Irrigation Construction Division, Ghaziabad

Head Works Khand Agra Nahar,Okhla,New Delhi

Sinchai Karya Mandal, Saharanpur

Muzaffar Nagar Khand Ganga Nahar, Muzaffarnagar

Sinchai Nirman Khand, Meerut

Sinchai Nirman Khand, Mathura

Drainage Khand Pratham, Meerut

Yamuna Link Channel Nirman Khand, Saharanpur

Drainage Khand, Muzaffarnagar

Sinchai Nirman Khand, Meerut

Sinchai Nirman Khand, Firozabad

Badh Karya Khand, Barabanki

Drainage Division First Meerut

Aligarh Khand Ganga Nahar, Aligarh

Sinchai Karyashala Khand, Meerut

Bulandshahar khand ganga nahar, Bulandshahar

     
3.

 Chief Engineer,

 Ramganga, Kanpur

 
     
4.

Chief Engineer,

Eastern Ganga,

Moradabad

 
5.

 Chief Engineer,

 Betwa, Jhansi

     
 
6.

 Chief Engineer,

 Sone, Varanasi

Chief Engineer, Sone, Varanasi

Anusandhan aivam Niyojan Khand,Varanasi

Irrigation Works Circle, Varanasi

Bandhi Division, Varanasi

Irrigation Construction Circle, Varanasi

Deokali Pump Canal Division-I, Ghazipur

Deokali Pump Canal Division-2, Ghazipur

Irrigation Construction Division, Varanasi

Irrigation Workshop Division,Naini,Allahabad

Bandhi Division -I, Roberts Ganj

Sinchai Karya Mandal, Obra (Sonbhadra)

Obra Bandh Khand Obra, Sonbhadra

Moosa Khand Bandh Prakhand, Varanasi

Rihand Bandh Civil Khand, Sonbhadra

Sinchai Karya Mandal, Allahabad

Belan Nahar Prakhand, Allahabad

Sinchai Nirman Khand Robertsganj, Sonbhadra

Tones Pump Nahar Prakhand, Allahabad

Baghla Nahar Prakhand, Allahabad

Badh Karya Khand, Allahabad

Sirsi Bandh Prakhand, Mirzapur

Mirzapur Nahar Prakhand, Mirzapur

Sinchai Khand Chunar, Mirzapur

Gyanpur Nahar Prakhand, Bhadohi

Chandraprabha Prakhand Mughalsarai, Chandauli

Bandhi Prakhand, Varanasi

 
 
     
7.

Chief Engineer,

Saryu Project - I, Faizabad

Chief Engineer,Saryu Project-I,Faizabad

Saryu Nahar Khand - Pratham, Bahraich

Ix Circle Irrigation Works, Bahraich

Saryu Nahar Khand-3, Bahraich

Sinchai Nirman Mandal, Bahraich

Saryu Drainage Khand -2, Gonda

Saryu Nahar Khand -Pratham, Gonda

Saryu Nahar Khand- 4, Gonda

Saryu Nahar Khand- 8, Bahraich

Saryu Nahar Khand - 1, Basti

Gun Niyantran Mandal, Faizabad

Sinchai Nirman Mandal, Gonda

Saryu Nahar Khand-4, Bahraich

Saryu Nahar Khand-5, Bahraich

Saryu Nahar Khand -2, Gonda

Saryu Nahar Khand-6, Bahraich

Saryu Nahar Khand-7, Bahraich

Saryu Drainage Khand Pratham, Bahraich

Panchdasham Mandal, Sinchai Karya, Gonda

Saryu Nahar Khand- Nanpapra,Bahraich

Saryu Nahar Khand-3, Balrampur

Monitoring Khand (Saryu), Faizabad

Gun Niyantran Khand, Basti

Irrigation Construction Circle Bahraich

Saryu Canal Division-1 ,Nanpara

Saryu canal Division, Nanpara

Saryu Canal Division-1,Bahraich

Saryu Canal Division-5,Bahraich

Saryu Canal Division-8,Bahraich

Flood Works Division, Gonda

Gun Niyantran Khand, Gonda

     
8.

Chief Engineer,

Saryu Project -2, Gonda

 

9.

Chief Engineer,

Bansagar Nahar Pariyojna, Allahabad

Chief Engineer,Bansagar,Allahabad

BanSagar Nahar Pariyojna,Allahabad

Ban Sagar Canal Construction Circle-1, Mirjapur

Ban Sagar Canal Construction Division-1, Mirjapur

Ban Sagar Canal Construction Division-2, Mirjapur

Ban Sagar Canal Construction Division-3, Mirjapur

Ban Sagar Canal Construction Division-4, Mirjapur

Ban Sagar Nahar Nirman Khand (Yantrik)

Ban Sagar Canal Circle-2, Mirjapur

Ban Sagar Canal Construction Division-5, Mirjapur

Ban Sagar Nahar Nirman Khand-6, Mirzapur

Ban Sagar Canal Construction Circle Pratham, Allahabad

BanSagar Nahar Nirman Mandal-3, Mirzapur

Ban Sagar Canal Construction Circle, Allahabad

Jarauli  Pump Nahar Nirman Khand, Pratham, Fatehpur

Jarauli Pump Canal Construction Division- 2 , Fatehpur

Ban Sagar Canal Circle-3, Mirzapur

Ban Sagar Nahar Nirman Khand-7, Mirzapur

Ban Sagar Nahar Nirman Khand-9, Mirzapur

Ban Sagar Nahar Nirman Khand-10, Mirzapur

Ban Sagar Nahar Nirman Khand-11,Mirzapur

Gun Niyantran Khand, Allahabad

Bansagar Nahar Nirman Khand-8, Mirzapur

Ban Sagar Canal Construction Khand Pratham, Allahabad

Ban Sagar Canal Construction Khand 2, Allahabad

Ban Sagar Canal Construction Khand, Mirzapur

Sinchai Khand, Farrukhabad

     
10.

 Chief Engineer,

Externally Aided Project,      Lucknow

11.

 Chief Engineer,

 Pact, Lucknow

     
12.

 Chief Engineer,

 Parikalp, Lucknow

     
13

 Chief Engineer,

 Jal Sansadhan, Lucknow

     
14. Chief Engineer, Anushravan aivam Mulyankan, Lucknow
   

 

15.

Chief Engineer,

Sharda Sahayak, Lucknow

 

     
16.

Chief Engineer,

Madhya Ganga, Aligarh

 

Chief Engineer, Madhya Ganga, Aligarh.

Madhya Ganga Nahar Nirman Khand-1, Haridwar

Madhya Ganga Gun Niyantran Khand-2, Haridwar

Madhya Ganga Nahar Nirman Khand-4, Amroha, J.P.Nagar

Madhya Ganga Nahar Nirman Khand-5, Bijnore.

Gun Niyantran Khand, Roorkee

Madhya Ganga Nahar Nirman Khand-16,Chandausi, Moradabad

Madhya Ganga Nahar Nirman Khand-7,Bijnaur

Madhya Ganga Nahar Nirman Khand-9, Sambhal

Madhya Ganga Nahar Nirman Khand-11, Aligarh

Madhya Ganga Nahar Nirman Khand-15, Moradabad

Madhya Ganga  Nahar Nirman Mandal, Moradabad

Madhya Ganga Nahar Nirman Khand-5, Meerut

Madhya Ganga Nahar Nirman Khand-6, Meerut

Madhya Ganga Nahar Nirman Khand-7, Bijnaur

Madhya Ganga Nahar Nirman Khand-12, Aligarh

Madhay Ganga Nahar Nirman Khand- 13, Garhmukteshwar

Madhya Ganga Nahar Nirman Khand -8, Bulandsahar

Madhya Ganga Nahar Nirman Khand -14, Garhmukteshwar

Madhya Ganga Nahar Nirman Mandal, Bulandsahar

Karyalay Sampark aivam Krai Adhikari, Okhla, New Delhi

Madhya Ganga Nahar Nirman Khand-5, Bijnore

Madhya Ganga Nahar Nirman Khand-10, Bulandsahar

Sinchai Nirman Mandal, Aligarh

Madhya Ganga Nahar Pariyojna , Sinchai Vibhag, Aligarh

Madhya Ganga Nahar Nirman Mandal Pratham, Meerut

Madhya Ganga Nahar Nirman Khand -7, Roorkee

Madhya Ganga Nahar Nirman Khand-6, Bijnaur

Madhya Ganga Nahar Pariyojna, Aligarh

Madhya Ganga Nahar Nirman Khand-4, Bijnore

Madhya Ganga Nahar Nirman Mandal, Roorkee

     
17.

Chief Engineer, Gandak, Lucknow

 

     
18.

Chief Engineer, Betwa Project

 

     
19.

Chief Engineer,

Advance Planning

 
20.

Chief Engineer, Sharda

 

Karyalay Mukhya Abhiyanta, Sharda Anubhag, Telibagh

Karyalay Mukhya Abhiyanta (Sharda), Ganga Sinchai Bhavan,Telibagh

Hardoi Division Sarda Canal, Hardoi

Sinchai Khand, Bareilly

Badh Khand, Sharda Nagar, Bareilly

Badh Khand Pooranpur, Tanakpur Road, Pilibhit

Ruhelkhand Nahar Khand, Bareilly

HeadWorks Khand , Bareilly

Sharda Sagar Khand, Pilibhit

Rashtriya Jal Prabandh Yojna, Sharda Nahar Khand, Hardoi

Sinchai Karya Mandal, Sitapur

Shashtam Mandal, Sinchai Karya , Lucknow

Badh Mandal Lakhimpur Khiri

Sinchai Khand Pratham, Lakhimpur Khiri

Pancham Mandal Sinchai Karya, Bareilly

Sitapur Prakhand Sharda Nahar, Sitapur

Sinchai Khand, Unnao

Unnao Khand Sharda Nahar, Unnao

Rashtriya Jal Prabandh Yojna,Sharda Nahar Khand, Shahjahanpur

Sharda Nahar Khand, Shahjahanpur

Sinchai Khand Sharda nagar, Lakhimpur Khiri

Sinchai Khand, Sitapur

     
     
21

Chief Engineer, Investigation and Planning

     
22

Chief Engineer, I.S.O., Lucknow

Computer Centre, Irrigation Department, Lucknow.